Mat og drikke langs Nordens Grønne Belte

Mat og drikke blir stadig viktigere for regional utvikling og vekst. Regionene Trøndelag, Jämtland og Västernorrland har gått sammen om en satsing for å utvikle små og mellomstore bedrifter som jobber med måltidsturisme. Dette er tre sterke regioner der opplevelser innen måltidsturisme er en viktig del i den strategiske forankingen.

Prosjektet skal bidra til økt lønnsomhet og sysselsetting for bedrifter i bransjen gjennom økt kompetanse.

Prosjektperiode: 2018-2021

Prosjektet skal blant annet:

  • Skape et digitalt kunsskapssenter for utdanning, nettverk, idé- og erfaringsutveksling.
  • Utvikle nye digitale metoder for kompetanseutvikling 
  • Øke andelen lokalmat ved arrangementer i regionene
  • Utforme en tydelig felles visjon og historie

Prosjektet er i regi av Interreg Sverige-Norge og er gjort mulig gjennom støtte fra Trøndelag Fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag, Region Jämtland-Härjedalen og Region Västernorrland.

På norsk side deltar Oi! Trøndersk Mat og Drikke, Matnavet på Mære, Rørosregionen Næringshage/Rørosmat og Trøndelag Reiseliv.

På svensk side drives prosjektet av Torsta AB og Leader Höga Kusten. 


Les mer på prosjektets hjemmeside: http://matochdryck-ngb.com/

Framtidas festivalmat

Hva er bra festivalmat? Kokker, produsenter og festivalarrangører langs Nordens grønne belte tok utfordringen. I løpet av noen intense timer kokte de sammen både nyskapende matretter og forretningsmodeller for håndholdt mat.

Les artikkel

Samarbeidspartnere