Ung Restaurant

Ung Restaurant


Ung Restaurant er en drømmedag for ungdomsskoleelever på en restaurant. En gruppe elever fra hver skole skal på én dag forberede og servere en 3-retters med lokale råvarer til foreldre, lærere og politikere. På kvelden samles alle til felles premieutdeling, og en vinner kåres blant skolene. Tilbakemeldingene fra både elever, lærere og restauranter er at de får et godt innblikk i yrket, positivt rekrutteringstiltak og mange inspireres til å velge restaurant- og matfag.

Ung Restaurant er gjennomført med suksess flere runder i Sør-Trøndelag, der det arrangeres i oktober hvert år med 10 restauranter og 10 ungdomsskoler.

Ung Restaurant er en dugnad og felles løft fra mange aktører for å rekruttere til restaurant- og matfag, og få dyktige, interesserte folk inn i bransjen. Konseptet ble til etter en idé fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS og Trondheimkokkenes Mesterlaug. Med seg på laget står restauranter, kjøkkensjefer og eiere, matprodusenter og leverandører, sponsorer, lærere, elever og andre gode hjelpere.

Rekrutterer fremtidens kokker og servitører

Alle restaurantene får utdelt de samme råvarene, men står fritt til å sette sammen menyen. I løpet av dagen skal ungdommene forberede, tilberede og serverer en tre-retters middag til foreldre, lærere, politikere og andre celebre gjester. Tre dommere følger elevene tett gjennom dagen, og vurderer hele prosessen fra forberedelser til gjennomføring, oppdekking og servering. 

Mens det er stor mangel på lærlingplasser innen mange yrkesfag, er situasjonen nemlig den motsatte for restaurant- og matfag. Her har søkertallene gått ned de siste årene, og mangel på lærlinger er en utfordring for bransjen. Ung Restaurant er ett av flere rekrutteringstiltak som skal bidra til å snu denne trenden.

–Med Ung Restaurant ønsker vi å skape økt interesse for faget. I løpet av dagen får elevene oppleve hva restaurantdrift faktisk innebærer, og både restauranter og elever gir uttrykk for at dette er en fin måte å vise fram bransjen, sier Geir-Rune Larsen, leder for Fagnettverket for Restaurant- og Matfag i Sør-Trøndelag / avdelingsleder for restaurant- og matfag ved Strinda videregående skole.

Larsen er en av ildsjelene bak konseptet, og har selv sett resultatene av rekrutteringsarbeidet i praksis.

–Ved Strinda vgs. har søkertallet til restaurant- og matfag økt betraktelig de siste par årene. Flere av de elevene som startet hos oss i høst har deltatt på Ung Restaurant.