Trøndersk Matmanifest

Det trønderske matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Det trønderske matmanifestet skal skape stolthet og identitet. 

Oi! baserer sin virksomhet på Trøndersk Matmanifest – en bærebjelke for alle våre aktiviteter og prosjekter. Som første region i verden, fikk nemlig Trøndelag et eget matmanifest i 2011. Det både forplikter og begeistrer. Et bredt spekter av aktører framsnakker maten og råvarene fra Trøndelag. Det gjør maten synlig i mange sammenhenger, og gir stolthet og identitet både innen landbruket og sjømatnæringen. Råvarer fra regionen spiller altså en hovedrolle hos barnehager og skoler, via hotell, restauranter og slakteri, til offentlige aktører og dagligvarekjedene Rema 1000 og MENY Midt-Norge.

Signer Trøndersk Matmanifest

Å signere innebærer at aktørene forplikter seg til å jobbe etter intensjonene i matmanifestet – både i hverdagen og når det skal legges strategier og planer. Ved å signere sier du at bedriften vil bidra til å fremme de trønderske råvarenes og matproduktenes mangfold, smak og særpreg fra hav til høgfjell. Det innebærer også å bidra til å bruke råvarer og produkter som fremmer matglede og helse.

Det er altså ikke bare festmaten som skal trekkes fram. Hverdagsmaten er like viktig, og i Trøndelag fins det gode råvarer som gir matglede på en helt vanlig tirsdag også.
 
Matmanifestet gjelder for et mangfold av grupper; her er det rom for barnehager, eldresenter og idrettslag.