main.jpg (72)

Statsnail AS

Statsnail AS høster bærekraftig fra fjæra i Norge. Høstingen skjer ved at vi svømmer rundt i sjøen på fjære sjø og høster. Vi har høstet ca 250 tonn strandsnegl siden 2015 for eksport til Frankrike, Spania og Nederland.

Vis meg veien

Salget går bra, og vi planlegger derfor å begynne med oppdrett av strandsnegl i vindmølleparken på Valsneset. Vi jobber også med å få til eksport av levende sjøkreps og kråkeboller fra Ørland.

Vi har fiskemottak i Steinvikbukta på Oksvoll. Det er bare å ta en tur innom.