Berge Gård

Tradisjonsmat og innovasjon med hjerte for matkultur.

Vis meg veien

Berge Gård ligger i Selbu, ca 2 km fra sentrum med avkjøring fra fv705. Her på gården bor Sissel, Steinar og sønnene John Andreas (14) og Sivert Matias (13) Sissel er sjef i hus og fjøs, mens Steinar tar seg av maskiner, utstyr, jord, skog og bygninger. Den eldste bygningen på gården er den eldre delen av fjøset som er renovert og påbygget mange ganger. Den ble bygget i 1905 av Steinars oldefar da gården ble flyttet hit fra noen hundrede meter lenger sør. Men slektshistorien på gården går veldig mye lenger tilbake og kan dokumenteres tilbake til 1548 fra far til sønn i ubrutt kjede. Steinar er 12. generasjon som driver gården i følge det som er dokumentert. Og kanskje går det enda lenger tilbake. Berge er en del av de eldste boplassene i Selbu, datert tilbake til de første hundreårene e.Kr. Gården produserer først og fremst melk, kjøtt og korn, men vi er også levende opptatt av matkultur, tradisjonsmat, innovasjon og bruke av nyttevekster. Produktene vi leverer er laget basert på råvarer fra gården, lokalproduserte råvarer, men først og fremst med prinsippet om bærekraft i bunnen.