Salmar_laks_1200x650.jpg

SalMar

Salmar er et av verdens største og mest effektive produsenter av oppdrettslaks.

Vis meg veien

SalMar setter fokus på oppdrett på laksens egne betingelser og å være fremragende i alle ledd og detaljer av produksjonen. Visjonen setter den menneskelige interesse og motivasjon i sentrum, som selve drivkraften for å sikre operasjonell effektivitet, presisjon og prestasjon i alt det som gjøres. På matfestivalen finner du Salmar i barneteltet med aktiviteter for barn og unge. 

Kom i kontakt med SalMar