Kåring av Beste Stand

Fristende og bugnende stander skal appellere til publikum på Trøndersk Matfestival og gi de besøkende en opplevelse de sent vil glemme.
Juryen er til stede på området fra kl. 12.00 åpningsdagen for å vurdere standene og avgjøre hvem som får prisen. Vi kårer en vinner for Beste Stand Region og Beste Stand Enkeltutstiller.

Kåringen vil foregå ved at juryen går til de vinnende stands etter kl 17.00 torsdag 28. juli. 

Juryen vurderer etter følgende kriterier:

Profilering

• Hvordan presenteres produktene
• Design/emballasje
• Historiefortelling. Økt opplevelse for kunden

Service

• Hvordan blir standen betjent

• Hyggelig betjening. Legges det opp til mersalg?
• Er klærne i orden? Profileringstøy. Noe som IKKE hører hjemme på/med betjeningen?

Hygiene

• Er orden, renhold og hygiene ivaretatt på en forsvarlig måte

Helhet

• Helhetsinntrykket av standen og selger