Ung Matfest

Bli med og lag mat, lær mer om matproduksjon og bærekraft, klima og karbonlagring i jord, og se hva matfagene rommer av muligheter for framtida. Har du lyst til å jobbe med mat så finnes det nemlig mange spennende muligheter! Etter ungdomsskolen kan du for eksempel ta fagbrev som baker, konditor, slakter, kjøttskjærer, pølsemaker, butikkslakter, industriell matproduksjon, sjømathandler og sjømatproduksjon.

Ungdomsaktivitetene gjennomføres i samarbeid med: