aug
5 - 7
tor - lør

Solsiden Honning

5. AUG
kl. 11 - 17
6. AUG
kl. 11 - 17
7. AUG
kl. 11 - 17

Her kan studere biene i en kube med glass og kjøpe årets honning.

Lyst til å se på bier? Vi tar med demonstrasjonskube hvor du kan se på biene.  Kanskje får vi hilse på dronningen! 

Biene våre er av nordiske brun bie, bevaringsverdig nordisk birase. Kjøper du honning av oss støtter du arbeidet med bevaring av denne birasen. Salg av blomsterhonninghonning og lynghonning fra Rendalen.


//ENGLISH
Want to watch bees? We bring a demonstration hive where you can look at the bees. Maybe we can greet the queen!

Our bees are of Nordic brown bee (Apis mellifera mellifera), worthy of preservation. If you buy honey from us, you support the work of preserving this bee breed. Sale of flower honey and heather honey from Rendalen.