aug
5
tor

Marked: Smaken av Snåsa

5. AUG
kl. 12 - 16

Ved å samles under fanen Smaken av Snåsa vil vi vise hva bygda vår har å by på. Det produseres, sankes, foredles og serveres mye god mat og godt drikke i Snåsa.

5.8.21 kl 12.00-16.00 Pop-up-torg med mange varianter av lokal mat. 

«Vi har samlet en rekke lokale matprodusenter under fanen en Smaken av Snåsa.
Kom og opplev et marked for lokal mat i hjertet av Snåsa.

Vi har masse å by på både av det som er sanket i skog og fjell, det setrene har laget av melkeprodukter gjennom sommeren og det som produseres og foredles rundt omkring på de mange gårdene gjennom året. 
Sammen har vi mye å by på fra Snåsa sin rikholdige natur.

- Spekepølser av hjort, Almo Hjort
- Spekepølser av sau, Tone Våg
- Kjøttpølse av lammekjøtt, Heggland
- Flatbrød, Hyllan Hjemmebakeri ? (Tørring?)
- Egg av frittgående høns, Omli Gård
- Sommerhonning og lynghonning, Dæli-bia, evt Bernt Flatnes
- Setermat fra Snåsa - smør, rømme, ost og gomme, Seterlaget
- Natur- og hageprodukter, stauder, Snåsa Hagelag
- Bær og sopp sanket i skog og fjell, åpent for alle påmeldte
-       Haugan Gård ved Gudrun og Tomas har tørka traktkantarell og tørka marinert
        sauekjøtt som snacks 

Øvrige aktiviteter et sted nær deg på Snåsa 5.8.21-7.8.21:

Fredag 6.8.  Eggjaseteren - seterdag (+ øvrige åpne setre) 
Fredag 6.8. Grana bryggeri - fredagspils 
Lørdag 7.8. Bøla - Samiske mattradisjoner og lokalmat
Torsdag-lørdag 5.8. -7.8. flere serveringssteder med lokal mat 


//ENGLISH
5.8.21 12:00-16:00 Pop-up-market with a wide variety of local food. 

«We have brought together a number of local food produces under the label The Taste of Snåsa. 
Come and experience a local food market in the heart of Snåsa.

We have a lot to offer both from what is gathered in the forests and mountains, what the mountain farms have produced from their dairy products through the summer and what is produced and processed around the many farms throughout the year.
Together we offer a wide selection from Snåsa's rich nature.

- Cured sausages of deer, Almo Hjort
- Cured sausages from sheep, Tone Våg
- Lamb sausages, Heggland
- Flat bread, Hyllan Hjemmebakeri (Home bakery) ? (Tørring?)
- Eggs from free-range hens, Omli Farm
- Summer honey and heather honey, Dæli-bia, or Bernt Flatnes
- Summer Mountain food from Snåsa  - butter, sour cream, cheese and “gomme”*, Seterlaget
- Nature- and garden products, perennials, Snåsa Hagelag (Snåsa Garden Association)
- Gathering of/foraging for berries and mushrooms in forests and mountains, open to all registered participants.
- Haugan Farm by Gudrun and Tomas have dried funnel chanterelles and dried marinated mutton meat as snacks.


* Gomme is a traditional Norwegian dish usually served as a spread or a dessert. Gomme is commonly a form of sweet cheese made of long-boiled milk and having a yellow or brown colour. It is/can be used as a cheese spread on slices of bread, lefse, or waffles.