aug
5
tor

Åpen gård på Røestranda

5. AUG
kl. 12 - 17

Åpen gård på Røestranda. Her kan barna leke og oppleve dyr, mens de voksne kan kose seg med en bålkaffe

3 generasjoner ønsker deg velkommen til åpen gård på Røestranda. 
Det blir mulighet for kjøp av lokalmat-produkter fra Røestranda. 
Vi lager blant anna produkt som spekepølse av lam, fenalår av lam, fenalår av sau, pinnekjøtt på bestilling og kebab-kjøttdeig av sau. 

Det blir også mulighet for å møte på både høner, marsvin, minigris, katter, hund, sau, lam og ender. Det vil også bli mulighet for leke og moro og natursti.

Vi kommer til å fyre opp svartkjelen, så det blir mulighet for å kjøpe seg ekte bålkaffe. 

Velkommen til oss på Røestranda gård. 


//ENGLISH
Welcome to us at Røestranda farm.
3 generations welcome you to an open farm on Røestranda.
It will be possible to buy local food products from Røestranda.
We make, among other things, products such as bacon sausage from lamb, fennel year from lamb, fennel year from sheep, chops on order and kebab minced meat from sheep.

It will also be possible to meet chickens, guinea pigs, mini pigs, cats, dogs, sheep, lambs and ducks. There will also be opportunities for play and fun and nature trail.


We will fire up the black kettle, so it will be possible to buy real campfire coffee.