Luftfoto over Tinghaugen på Frosta
aug
5
tor

Vi markerer åpningen av Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg

5. AUG
kl. 11 - 13

Ved historiske Tinghaugen på Frosta, ringer vi inn vår lokale versjon av Trøndersk matfestival, "Et sted nær deg" med klokkene fra Loktukirka.

Få en smak av historien og møt lokale matprodusenter.
Frostaordfører Frode Revhaug ønsker velkommen til Trondheims kjøkkenhage, og kanskje får han med seg noen kolleger fra nabokommunene.

Det blir kulturelle innslag og trivsel.
Velkommen!

(Foto: Audun Kvamme) 


//ENGLISH
We ring in our local version of the Trøndelag food festival, "A place close to you" with the bells from Loktukirka.

Get a taste of history and meet local food producers.
Frosta mayor Frode Revhaug welcomes you to Trondheim's kitchen garden, and maybe he will bring some colleagues from the neighboring municipalities.

There will be cultural elements and well-being.
Welcome!

(Photo: Audun Kvamme)