aug
5 - 7
tor - lør

Birøkt og Honning på Fosen

5. AUG
kl. 15 - 17
6. AUG
kl. 12 - 17
7. AUG
kl. 10 - 17

Lær om bienes samfunn og smak honning fra alle kriker og kroker av Fosenregionen.

Våre besøkende får mulighet til å delta på arrangementer fordelt på Fosen.
        - Bigårdsbesøk hvor det blir mulig å se biene på kloss hold og høre om bienes 
           samfunn. 
        - Honning-smaking hvor forskjellene på smak og høstetidspunkt forklares. 
        - Salg av honning. 
        - Bygging av insektshotell for å berike hagen med ville insekter 
          (Deltakerne kan ta med insektshotellet hjem). Egner seg for familier. 

I Fosen Birøkterlag er det omlag 35 medlemmer, fordelt over hele Fosen. Det blir derfor arrangementer spredt i kommunene, og du har dermed mulighet til å delta på flere arrangementer. 

Alle aktiviteter er væravhengig. Som birøktere må vi spille på lag med biene, så regn og kjølig temperatur er ikke forhold som passer biene.


//ENGLISH
You may visit events all around Fosen to learn about honey and beekeeping. 

      - Apiary visit - see the bees up close and learn about their life.
      - Honey tasting where the differences in taste and methods of harvest are 
        explained. 
      - Buy delicious honey from different locations.
      - Build your own ’insect hotel’ to enrich your garden with wild insects 
        (the participants can bring their insect hotel home). Suitable for families.

The beekeeper community in Fosen consists of almost 40 beekeepers. The events will be located around the Fosen region, so it will be possible to visit different places and events.

 All activities are depending on the weather. As beekeepers, we have to play by the bees rules, so rain and low temperature are not conditions that suit the bees.