Popup Restaurantogmatfag Logo Png

Pop Up Restaurant & Matfag

Pop-up Restaurant & Matfag er et rekrutteringskonsept i regi av fagnettverket for Restaurant- og matfag i Trøndelag, og utviklet av Geir-Rune Larsen ved Strinda videregående skole sammen med restauranter i Trondheim. Her får ungdomsskoleelever et innblikk i restaurantdrift når noen av byens beste restauranter inntar skolekjøkkenet for en dag.

Målet er å inspirere og vekke engasjement for mat, og få flere ungdommer til å velge restaurant- og matfag på videregående skole. At slike tiltak faktisk fungerer, er søkertallene til Strinda vgs. et tydelig bevis på. Her har antallet søkere til restaurant- og matfag økt betraktelig de siste par årene. For yrkesfag kan ikke formidles gjennom teori.

I løpet av dagen får elevene praktisk erfaring med hva restaurant- og matfagene faktisk innebærer.

Hva betyr Pop Up for bransjen og deltakerne?

Blussuvoll ungdomsskole fikk besøk av Røst Teaterbistro og To rom og kjøkken. 15 heldige elever fikk tilberede og servere en fireretters vegetarmeny basert på lokale råvarer til lærere og medelever.

Gjennomføring

Tiltak: Pop Up Restaurant & Matfag

Mål:  Gjennom å lage mat og forberede måltid skal elevene få oppleve matglede og utvikle kunnskap og trygg og helsefremmende matlaging. Elevene skal få forståelse for sammenhengen mellom næringsstoff og helse og utvikle kompetanse for å kunne velge et sunt og variert kosthold. Økt rekruttering til restaurant- og matfag/reiselivs bransjer i Trøndelag. Et positivt omdømme til faget og bransjen. Bidra til økt oppmerksomhet om Trøndelag som matregion og Trøndersk Matmanifest. Bevisstgjøre elever, lærere og andre ansatte i ungdomsskolene hva restaurant- og matfag er, og hvordan det er å jobbe innenfor bransjen.

Målgruppe: Ungdomsskoleelever

Varighet: En dag. Tiltaket kan i utgangspunktet gjennomføres når som helst i løpet av skoleåret. Men erfaringer tilsier at høsten (september-oktober) er beste tidspunkt. Etter jul har elevene i stor grad allerede bestemt seg for valg av studieretning, og nærmere jul er restaurantene travelt opptatt med julebordsesongen.

Beskrivelse: Ungdomsskoleelever får et innblikk i restaurantdrift når restauranter inntar skolekjøkkenet for en dag. En gruppe elever tilbereder og serverer lunsj basert på lokale råvarer til lærere og medelever. Proffe kokker, servitører og lærlinger lager en pop up-restaurant på skolekjøkkenet, og fungerer som lærere/veiledere gjennom dagen. I etterkant av besøket inviteres elevene til lunsj på restauranten, hvor de får servert lunsj og får vite mer om hvordan det er å jobbe i restaurantbransjen. Kokker, servitører og lærlinger veileder og bistår elevene underveis. Råvarene sponses av lokale leverandører.