TRØNDERSK SKATTEKISTE

Kompetansemål i mat og helse

Kompetansemål etter 4.trinn

 • følge prinsipper for god hygiene i forbindelse med matlaging
 • bruke redskaper, rom- og vektmål og enkle teknikker i forbindelse med matlaging
 • fortelle om hva som kjennetegner sunn og variert mat, og hvorfor det er viktig for helsen
 • utnytte lokale matvarer i matlaging og presentere leddene i produksjonskjeden fra råvare til måltid

Kompetansemål etter 7.trinn 

 • bruke redskaper, grunnleggende teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke oppskrifter i matlaging og regne ut og vurdere mengden i porsjonene både med og uten bruk av digitale ressurser
 • utnytte matvarer og rester fra matlaging og reflektere over eget matforbruk

Kompetansemål etter 10.trinn

 • planlegge og bruke egnede redskaper, teknikker og matlagingsmetoder til å lage trygg og bærekraftig mat som gir grunnlag for god helse
 • bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat
 • drøfte hvordan kosthold kan bidra til god helse, og bruke digitale ressurser til å vurdere eget kosthold og til å velge sunne og varierte matvarer i forbindelse med matlaging
 • kritisk vurdere informasjon om matproduksjon og drøfte hvordan forbrukermakt kan påvirke lokal og global matproduksjon
 • utforske klimaavtrykket til matvarer og gjøre rede for hvordan matvalg og matforbruk kan påvirke miljøet, klimaet og matsikkerheten
 • lage mat fra norsk og samisk kultur og fra andre kulturer og sammenligne og utforske råvarer og matlagingsmetoder som brukes i ulike matkulturer

Beskrivelse av undervisning

Forarbeid lærer

 • Sette sammen grupper på 4 elever
 • Lage 4 ulike "Trønderske skattekister" med ulike lokale råvarer i
 • I samspill med elevene lage vurderingskriterier for oppgaven

 

Trønderske råvarer

Ta utgangspunkt i produsentlisten under når dere skal sette sammen eskene. Bruk nærmiljøet og kontakter for å skaffe råvarene. 

Produsenter i Trøndelag

 

Oppgavebeskrivelse

Foran dere har dere fått en Trøndersk skattekiste. Oppi esken finner dere råvarer som er lokale og fra andre deler av verden. 

Dere skal med utgangspunkt i følgende tema og kompetansemålene over bygge opp 3 ulike retter. 

Rettene skal ha fokus på god helse og bærekraft. 

Dere skal lage en begrunnelse med bakgrunn i god helse og bærekraft. 

Begrunnelsen kan være muntlig eller skriftlig. Forslag til muntlig; video, podcast o.l. Forslag til skriftlig; tekst, presentasjon med tekst eller bilder med tekst, plakat o.l. 

 

Dette er en åpen oppgave med de trønderske råvarene i fokus! Tenk på hvordan dere vil synliggjøre det! 

 

Elevene skal

- Lage 3 retter ut i fra esken med råvarer de har foran seg

- Begrunne rettene ut i fra god helse og bærekraft

 

Vurdering

Å lage kriterier og vurderingsoppgaver sammen med elevene kan gi elevene et større eieforhold til temaet og vurderingssituasjonen, og de opplever den som rettferdig. Samtidig gir det læreren et innblikk i hva elevene behersker, og hva de oppfatter som relevant. Det gir også elevene trening i å se hva som er gode oppgaver ut fra deres kunnskaper.

Involver elever i vurderingsarbeidet

Vurderingspraksis

 

Denne oppgaven kan tilpasses ulike trinn. Her må du som lærer ta et valg i forhold til hva som passer din gruppe. Oppgaven er har en åpen tilnærming slik at elevene kan få utforske og ta selvstendige valg. 

Jobbe med oss?