MAT OG SANSER

Mat og sanser - Undervisningsopplegg

Kompetansemål etter 4.trinn

  • kjenne igjen smaker i mat og undre seg over hvorfor smak er noe vi opplever ulikt

Kompetansemål etter 7.trinn

  • bruke sansene til å utforske og vurdere matens smak og tekstur og til å utforske anretning av mat
  • kjenne igjen og gjøre rede for grunnsmaker i matvarer og fortelle om og diskutere hvordan smak kan påvirke matpreferanser og matvalg

Kompetansemål etter 10.trinn 

  • bruke sansene til å vurdere kvaliteten på matvarer, utforske og kombinere smaker i matlagingen og forbedre oppskrifter, menyer og anretning av mat

 

Ta gjerne frem ulike lokale råvarer for å skape en nysgjerrighet og undring rundt temaet smak og sanser.

La elevene få lukte, kjenne, se og smake på ulike råvarer. 

 

Del 1

Del klassen inn i grupper på 3-4 stk

Gruppene får utdelt dette skjemaet - Smaker.pdf

De skal sammen fylle ut dette skjemaet med utgangspunkt i sin forkunnskap. 

Del 2

Del klassen inn i nye grupper på 2-3 stk. Hver gruppe får utdelt et ark med et av disse spørsmålene under. Arket ligger klart på hvert bord. Gruppen får 2 min på hvert spørsmål og rullerer gjennom alle spørsmålene. 

Hvilke 5 (6) smaksløker har vi?
Hvor kjennes saltsmaken ekstra godt?
Hvilke sanser bruker du for å vurdere om maten kan spises eller ikke?
De aller fleste matvarer er merket med dato for holdbarhet. Skal man bare kaste maten hvis datoen er gått ut? Hvorfor/hvorfor ikke?
Hvilke smaker liker du best?
Hva er din favorittmat, og forklar hvorfor?

Del 3

Tomatsuppe med smakstilsetting (1).pdf