Grønn Forskning-konferansen 2020

Tid:
10. - 11. februar 2020

10. februar:
Registrering og kaffe fra kl. 9:00
Faglig program  kl. 10:00 - 17:00
Festmiddag 19:00

11.februar:
Program 09:00-15:00

Sted: 
Scandic Hell, Stjørdal

Overnatting:
Pris per enkeltrom kr. 1250,- inkl. frokost, hver enkelt deltaker må selv bestille og dekke hotellovernatting.

Festmiddag:
Middag med lokale råvarer fra Matriket Midt mandag 10. februar er inkludert i deltakeravgiften. 

Bestill overnatting Scandic Hell

Påmeldingsfrist:
mandag 20.januar

Gå til påmelding

Høydepunkter

  • Grønn Forskning - dette har vi fått til! 
  • Hvordan blir fremtiden for norsk matproduksjon? 
  • Festmiddag med lokale råvarer fra Matriket Midt
  • Prosjektverksted
  • Konferansier - Siri Kristiansen
  • Filosof Henrik Syse: Verdier ved en bærekraftig matproduksjon

Program

10. februar

09:00  Registrering og kaffe

10:00 Velkommen til konferansen
Aslaug Rustad, daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, velkommen.

Hvorfor Grønn Forskning? Bestillerkompetanse i næringa
Jørn Magne Vaag, Midtnorsk landbruksråd

DETTE HAR VI FÅTT TIL I GRØNN FORSKNING 

Effekten av Grønn Forskning for forskermiljøet i Midt-Norge
Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Betydningen av Grønn Forskning i Trøndelag
Landbruksdirektør Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Trøndelag

Dette har Grønn Forskning fått til i Møre og Romsdal
Assisterende direktør Ottar Longva, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

De første store prosjektene 

Kompetent Bonde – et prosjekt sprunget ut av Grønn Forskning
Seniorforsker Egil Petter Stræte, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Potetforskning siden starten av Grønn Forskning
Ivar Bakken, Sunndalspotet 

HVORDAN BLIR FREMTIDEN FOR NORSK MATPRODUKSJON?

Volum matspesialiteter lokalt, regionalt og for eksport? 
Inger Lise Rettedal, Klosterlam 

Verdier ved en bærekraftig matproduksjon  
Filosof Henrik Syse

13:00 LUNSJ 

Muligheter og utfordringer for framtidas matproduksjon
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 

Dyrevelferd i norsk matproduksjon
Erica Hogstad Fjæran, leder Foreningen Norske Etologer 

Melkeproduksjon med lavt klimaavtrykk - hva har fôring å si?
PhD Linda Karlsson, Felleskjøpet Fôrutvikling AS

Samtale mellom næringsliv og det offentlige: hvordan skal forskning og innovasjon skje og hvem skal utføre?   
Innlegg  fra næringa ved Trine Hasvang Vaag, Nortura
Innlegg fra det offentlige ved Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag Fylkeskommune

Økologisk, konvensjonelt eller noe imellom? 
Turid Strøm, daglig leder i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) 

Mat og Agri - konsernsatsing med hovedoverskriftene hav, land og skog
Forskningsleder Kirsti Greiff, Sintef Ocean AS

Synergier havbruk, fiskeri, skogbruk, landbruk, restråstoff og avfall – hvordan kan vi øke verdiskapning med utgangspunkt i regionens biomasse og naturressurser?  
Stasjonsleder Lars Bendik Austmo, NIBIO
Forsker Ingvar Kvande, NORSØK
Forskningsleder Kirsti Greiff, Sintef Ocean AS
Margarita Novoa-Garrido, Nord Universitet

Eksotisk jordbruk: Til verdensrommet og tilbake igjen  
Øyvind Mejdell Jakobsen, CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet

19:00: Festmiddag med lokale råvarer fra Trøndelag og Matriket Midt 

 

11. februar

Kl. 09.00-11.30: JAKTEN PÅ MARGINENE - PULSEN PÅ MARKEDET  

Nedskalering av melk og jakten på marginene - hva nå? 
Jørn Magne Vaag, representant fra TINE Midt-Norge og leder for Midt-Norsk Landbruksråd 

Pulsen på det norske markedet - økt salg av lokalmat
Christian Berre Bassøe, kjøpmann Meny

Lønnsomhet og bærekraft i midtnorsk melkeproduksjon
Seniorforsker Håvard Steinshamn, NIBIO. 

Hva har markedet å si for hvilke prosjekter banken skal finansiere i 2020? 
Ola Hoseth Husby, Sparebank 1 SMN

Norsk matproduksjon trenger norsk forskning
Guri Heggem, Trøndelag Senterparti

Paneldebatt
Ledes av Kato Nykvist, journalist i Nationen

11.30:  LUNSJ

Tematiske prosjektverksted 

Sesjon 1: Nye muligheter ved redusert volum av norsk melk
Sesjon 2: Økt grønnsaksproduksjon og foredling i Midt-Norge
Sesjon 3: Hvordan påvirker kommersiell bruk av digital teknologi forbrukeratferd, og hvilke effekter har dette på matindustrien?

15.00: Vel hjem! 

Prosjektverksted

Sesjon 1:
Nye muligheter ved redusert volum av norsk melk

Verkstedleder: Kristine Rise
Referent: Berit Stærkær

Gårdsysteri – nye næringsmuligheter
Ingvild Aarhus, Skåppå Kunnskapspark

Fôring på naturens premisser:

Mer grovfôr, mindre kraftfôr med grasmjølk som et tema
Håvard Steinshamn, NIBIO

Bærekraftig verdiskapning i verdensarvområder og andre beiteområder 
Kristin Sørheim, NORSØK

Dyrevelferd i norsk matproduksjon – nye muligheter?
Erica Hogstad Fjæran, Foreningen Norske Etologer

Framtid med melka
Johan Sandberg og Pål Martin Daling, Fylkesmannen i Trøndelag

 

Sesjon 2:
Økt grønnsakproduksjon og foredling i Midt-Norge

Verkstedleder: Anne Kari Heen
Referent: Aslaug Rustad

Økt grønnsakproduksjon og foredling i Midt-Norge:

Grønnsakproduksjon i bynært landbruk
Sissel Langørgen, Skjetlein videregående skole

Økt grønnsaksproduksjon i Midt-Norge – hvordan ønsker vi å jobbe med dette videre?
Johannes Sandberg Håbrekke, SpareBank 1 SMN

Mer grønnsakproduksjon og foredling i Trøndelag?
Gunhild Halvorsen, Fylkesmannen i Trøndelag

Datafangst fra Celox. Kan vi fange data fra en optisk sorterer, og hvilke muligheter kan det gi oss?  
Ivar Bakken, Sunndalspotet

Bruk av jorddekkende vekster/fangvekster
Ivar Stokkan, Fylkesmannen i Trøndelag

 

Sesjon 3:
Hvordan påvirker kommersiell bruk av digital teknologi forbrukeratferd og hvilke effekter har dette på matindustrien?

Verkstedleder: Lill-Beathe Håpnes, NORD Universitet
Referent: Lars Hovdan Molden, NORD Universitet

Hvordan påvirker kommersiell bruk av digital teknologi forbrukeratferd og hvilke effekter har dette på matindustrien?
Lill-Beathe Håpnes og Lars Hovdan Molden, NORD universitet

Meny Netthandel – mat levert rett hjem
Christian Berre Bassøe

Trøndersk Matfestival – muligens Europas beste matfestival
Brit Melting

Datafangst fra Celox. Kan vi fange data fra en optisk sorterer, og hvilke muligheter kan det gi oss?
Kristi Aarak, Sunndalspotet

Investeringsbehov for trøndersk landbruk de nærmeste 10 årene
Investeringsbehov med utgangspunkt i framtidas behov (som eksempel klimatiltak, dyrevelferdstiltak og gjødselforskrift) – og andre problemstillinger fra næringsgruppe økonomi/driftsledelse
Johannes Sandberg Håbrekke, SpareBank 1 SMN

 

Filosof Henrik Syse

Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn. På Grønn Forskning-konferansen deler han sine betraktninger rundt verdier ved en bærekraftig matproduksjon. 

Turid Strøm

Økologisk, konvensjonelt eller noe imellom?
Turid Strøm, daglig leder i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). 

Aslaug Rustad

Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. 

Øyvind Skogvold

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Inger Lise Rettedal

Inger Lise Rettedal driver Utstein Gard/Klostergarden sammen med sin mann Anders Rettedal. Der har de småfe, storfe og slaktegrisproduksjon, i tillegg til at det dyrkes poteter og grønnsaker på garden. Inger Lise jobber også med forretningsutvikling og styrearbeid. Hun sitter i dag i konsernstyret i Nortura SA, i styret i Det Norske Teatret AS og leder ressursgruppen for Mat i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Hun har tidligere vært styreleder i Gladmat AS og Matregionen AS, og var initiativtaker til å etablere matmanifestet i Rogaland. Inger Lise har en MBA i Merkevareledelse fra NHH, og er også utdannet agronom. Tidligere har hun jobbet som leder innen samfunns- og myndighetskontakt i Equinor og med kommunikasjon og rådgivning i Aker Solutions og Melvær&Lien Idé-entreprenør. Inger Lise har bred styreerfaring fra kultur- og samfunnsliv og har vært politiker og folkevalgt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet som møtende vararepresentant på Stortinget for Høyre i Rogaland. 

Erica Hogstad Fjæran

Erica Hogstad Fjæran er utdannet innen husdyrvitenskap fra Nord universitet og NMBU med spesialisering innen etologi og etterutdanning i dyreassisterte intervensjoner. Hun er leder for Foreningen Norske Etologer, har arbeidserfaring fra landbruksorganisasjoner og -forvaltning, og er i dag ansatt hos Bondelaget som prosjektleder for rekruttering til grønn næring.