Grønn Forskning-konferansen 2020

Tid:
10. - 11. februar 2020

10. februar:
Registrering og kaffe fra kl. 9:00
Faglig program  kl. 10:00 - 17:00
Festmiddag 19:00

11.februar:
Program 09:00-15:00

Sted: 
Scandic Hell, Stjørdal

Overnatting:
Pris per enkeltrom kr. 1250,- inkl. frokost, hver enkelt deltaker må selv bestille og dekke hotellovernatting.

Festmiddag:
Middag med lokale råvarer fra Matriket Midt mandag 10. februar er inkludert i deltakeravgiften. 

Bestill overnatting Scandic Hell

Påmeldingsfrist:
mandag 20.januar

Gå til påmelding

Høydepunkter

  • Grønn Forskning - dette har vi fått til! 
  • Hvordan blir fremtiden for norsk matproduksjon? 
  • Festmiddag med lokale råvarer fra Matriket Midt
  • Prosjektverksted
  • Konferansier - Selda Ekiz
  • Filosof Henrik Syse: Verdier ved en bærekraftig matproduksjon

Program

NB: Programmet oppdateres

10. februar

09:00  Registrering og kaffe

10:00 Velkommen til konferansen
Aslaug Rustad, daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS, og Jørn Magne Vaag, Midtnorsk landbruksråd, ønsker velkommen.

DETTE HAR VI FÅTT TIL I GRØNN FORSKNING 
Innleder Øyvind Skogvold, Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Betydningen av Grønn Forskning i Trøndelag
Landbruksdirektør Tore Bjørkli, Fylkesmannen i Trøndelag

Dette har Grønn Forskning fått til i Møre og Romsdal
Assisterande direktør Ottar Longva, Fylkesmannen i Møre og Romsdal

De første store prosjektene 

Kompetent Bonde – et prosjekt sprunget ut av Grønn Forskning
Seniorforsker Egil Petter Stræte, Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning

Potetforskning siden starten av Grønn Forskning
Ivar Bakken, Sunndalspotet 

HVORDAN BLIR FREMTIDEN FOR NORSK MATPRODUKSJON?    

Verdier ved en bærekraftig matproduksjon  
Filosof Henrik Syse

Dyrevelferd i norsk matproduksjon
Erica Hogstad Fjæran, leder Foreningen Norske Etologer 

Volum matspesialiteter lokalt, regionalt og for eksport? 
Inger Lise Rettedal, Klosterlam 

13:00 LUNSJ 

Muligheter og utfordringer for framtidas matproduksjon
Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag 

Klima og kraftfôr - hva er status og hvordan blir framtida?
DVM, PhD Margareth Opheim, Felleskjøpet Fôrutvikling AS 

Samtale mellom næringsliv og det offentlige: hvordan skal forskning og innovasjon skje og hvem skal utføre?   
Trine Hasvang Vaag, Nortura
Kirsten Indgjerd Værdal, Trøndelag Fylkeskommune

Økologisk, konvensjonelt eller noe imellom? 
Turid Strøm, daglig leder i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) 

Synergier havbruk, fiskeri, skogbruk, landbruk, restråstoff og avfall – hvordan kan vi øke verdiskapning med utgangspunkt i regionens biomasse og naturressurser?  
Margarita Novoa-Garrido, Nord Universitet
Forsker Ingvar Kvande, NORSØK

Synergi romfart vs. landbasert industri? 
Øyvind Mejdell Jakobsen, CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet

19:00 Festmiddag med lokale råvarer fra Trøndelag og Matriket Midt 

 

11. februar

Kl. 09.00-11.30: JAKTEN PÅ MARGINENE - PULSEN PÅ MARKEDET 

Hvordan øke grøntproduksjon?
Widar Skogan, statssekretær i Landbruks- og matdepartementet  

Nedskalering av melk og jakten på marginene - hva nå? 
Jørn Magne Vaag, representant fra TINE Midt-Norge og leder for Midt-Norsk Landbruksråd 

Pulsen på det midt-norske markedet
Viseadministrerende direktør Bjørn Vik-Mo, Coop Midt-Norge SA

Hvordan blir fremtiden for norsk matproduksjon?   
Vigdis Harsvik, konstituert direktør for divisjon samfunns- og næringsutvikling, Innovasjon Norge

Paneldebatt ledes av Kato Nykvist, journalist i Nationen.  

11.30: LUNSJ

Tematiske prosjektverksted 

  • Hvordan skal vi skape verdier?
  • Hvordan legge premisser for forskningen fremover?  
  • Hvordan jobbe med dette videre – samhandling, nettverk, forskningsprosjekter, utviklingsprosjekter? 
  • Hvem har ansvar for videre arbeid?

15.00: Vel hjem! 

Konferansier Selda Ekiz

Selda Ekiz leder oss gjennom programmet.
Ekiz har i løpet av de siste årene blitt en av Norges mest folkekjære og populære programledere. Hun kan vise til flere gullruten-nominasjoner, og ble kåret til årets beste kvinnelige programleder i 2013.


Filosof Henrik Syse

Henrik Syse er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn. På Grønn Forskning-konferansen deler han sine betraktninger rundt verdier ved en bærekraftig matproduksjon. 

Turid Strøm

Økologisk, konvensjonelt eller noe imellom?
Turid Strøm, daglig leder i Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK). 

Aslaug Rustad

Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. 

Øyvind Skogvold

Trøndelag Forskning og Utvikling (TFoU)

Inger Lise Rettedal

Inger Lise Rettedal driver Utstein Gard/Klostergarden sammen med sin mann Anders Rettedal. Der har de småfe, storfe og slaktegrisproduksjon, i tillegg til at det dyrkes poteter og grønnsaker på garden. Inger Lise jobber også med forretningsutvikling og styrearbeid. Hun sitter i dag i konsernstyret i Nortura SA, i styret i Det Norske Teatret AS og leder ressursgruppen for Mat i Næringsforeningen i Stavanger-regionen. Hun har tidligere vært styreleder i Gladmat AS og Matregionen AS, og var initiativtaker til å etablere matmanifestet i Rogaland. Inger Lise har en MBA i Merkevareledelse fra NHH, og er også utdannet agronom. Tidligere har hun jobbet som leder innen samfunns- og myndighetskontakt i Equinor og med kommunikasjon og rådgivning i Aker Solutions og Melvær&Lien Idé-entreprenør. Inger Lise har bred styreerfaring fra kultur- og samfunnsliv og har vært politiker og folkevalgt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, blant annet som møtende vararepresentant på Stortinget for Høyre i Rogaland. 

Erica Hogstad Fjæran

Erica Hogstad Fjæran er utdannet innen husdyrvitenskap fra Nord universitet og NMBU med spesialisering innen etologi og etterutdanning i dyreassisterte intervensjoner. Hun er leder for Foreningen Norske Etologer, har arbeidserfaring fra landbruksorganisasjoner og -forvaltning, og er i dag ansatt hos Bondelaget som prosjektleder for rekruttering til grønn næring.