Aqua Nor

Trondheim årlig møtested for aktører fra fiskeri- og havbruksnæringen, annethvert år er det Norfishing og Aqua Nor:

Nor-Fishing har siden 1960 vært et viktig nasjonalt og internasjonalt møtested for fiskerinæringen, og er i dag en av verdens ledende messer for fiskeri-teknologi. De siste årene har Nor-Fishing samlet rundt 15.000 besøkende fra opptil 50 nasjoner.

Aqua Nor har siden 1979 vært et viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for akvakultur-teknologi. Her presenteres alle nyheter av betydning for næringen.

Trøndelag Fylkeskommunene står på stand under disse messene, og Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS er engasjert for å tilrettelegge og gjennomføre serveringen på standen.