PROGRAM

Hvordan produserer vi bærekraftig mat i Midt-Norge?

Her presenteres små og store aktører fra de komplette verdikjedene vi har i Trøndelag innen blå og grønn mat. Hvert ledd i verdikjeden er en viktig brikke og motor for utvikling.

Tid:
27. juli kl 13.00 - 16.30

Sted:
Britannia Hall

Seminaret ledes av journalist og dokumentarfilmkommentator Frode Stang, stemmen du kjenner fra BBCs naturserier på NRK TV.

Velkommen til det matfaglige seminaret
Ordfører Rita Ottervik (AP), Trondheim kommune

Næringsliv, finans og bærekraft
Daglig leder Aslaug Rustad, Oi!
Bransjeansvarlig landbruk Anja Gotvasli, SpareBank 1 SMN
Regiondirektør Tord Lien, NHO Trøndelag

Kjøkkenet og bærekraft
Hotelier & CEO Mikael Forselius, Britannia Hotel sammen med Speilsalen Head Chef, Christopher W. Davidsen.

Hva innebærer et bærekraftig matsystem?
ERGs innovasjonsteam ved leder Eva Falch, NTNU Food Forum og ass. daglig leder Anita Rennemo, Galåvolden Gård

Hvordan kan lokalprodusert mat bidra til god folkehelse og kvalitet på maten?
Klyngeleder Kristian Henriksen, NCE Aquatech Cluster
Visekonsernsjef Sunniva Nicolaisen, MOEN-Gruppen
Dr. Sophia Efstathiou, leder av MEATigation, NTNU
Daglig leder Gustav Myraune, RÅGO
Administrerende direktør Nina Sundqvist, Stiftelsen Norsk Mat

Innlegg ved landbruks- og matminister Sandra Borch

Hvorfor resirkulere og utnytte alle ressurser?
Leder Kari Åker, Midtnorsk Landbruksråd/Agritech Cluster
Regionsjef Vidar Andersen, REMA 1000
Administrerende direktør Kjell Stokbakken, Norsk Kylling
Seniorforsker Maitri Thakur,  SINTEF Ocean
Global Solutions Manager Merete Gisvold Sandberg, AKVA-group

Samme kveld inviterer Britannia til en unik middagsopplevelse - Nordic Taste Dinner.


Ordfører Rita Ottervik (Arbeiderpartiet)

Allerede i 2015 sluttet Trondheim kommune seg til trøndersk matmanifest. Matmanifestet skal skape merverdi ved å bevare, styrke og videreutvikle trøndersk matproduksjon og matkultur gjennom å bevisstgjøre enkeltmennesker, organisasjoner og bedrifter. Nå har Trondheim kommune for første gang laget en matstrategi. Strategien, som ble vedtatt i bystyre, skal bidra til at Trondheim befester sin rolle som Norges mathovedstad, både nasjonalt og internasjonalt, og den skal fremme matglede og kunnskap.

Konferansier Frode Stang

TV-journalist og mediemannen Frode Stang skal lede seminaret. I dag mest kjent som stemmen på BBCs praktserier på NRK. Frode har tidligere vært programleder blant annet for NRK-nyhetene og TV-sporten – og har de siste årene drevet egen virksomhet med filmproduksjon, undervisning og konferanseledelse. Han er fra Oslo, men har røtter fra Inderøy og Orkdal.

Aslaug Rustad, Oi! Trøndersk Mat og Drikke

Aslaug Rustad, daglig leder i Oi! Trøndersk Mat og Drikke. Oi! sin visjon er å skape «mersmak og merverdi» for Trøndelag som matregion, produsenter og samarbeidspartnere. Det betyr at etablering av klynga Agritech Cluster skal bidra til økt lønnsomhet for medlemmene i klynga og den midt-norske bonden, og at utstillere på Trøndersk Matfestival skal få landets beste salgsarena for sine produkt og matopplevelser. Aslaug har studert på NMBU, og har kjernekompetanse innen konseptutvikling og merkevarebygging fra Orkla og Nidar.

Anja Gotvasli, SpareBank 1 SMN

Anja er leder for landbruksavdelingen i Sparebank1 SMN, som er en av de største landbruksbankene i landet, består av i alt 23 engasjerte folk med spesialkompetanse innenfor landbruksfinansiering og -forsikring. Landbruket er en viktig bransje for SpareBank1 SMN, og den nest største bransjeporteføljen i banken. Landbruksavdelingen har som målsetting at banken skal være med på å utvikle landbruket i Midt-Norge, og dette omfatter nå i stadig sterkere grad å bidra til en bærekraftig utvikling med tanke på økonomi, klima og velferd for tobeinte og firebeinte. Anja er utdannet agronom og har en mastergrad i økonomi fra NMBU. Hun tok over heimgården Viset i 2007, og driver der produksjon av korn og skog.

Tord Lien, NHO Trøndelag

Tord Lien er utdannet historiker og har representert Trøndelag og Fremskrittspartiet på Stortinget i åtte år, fra 2005 til 2013. Etter en meget kort periode i Trønderenergis konsernledelse var han statsråd i Regjeringen Solberg i mer enn tre år fra tiltredelsen i 2013. Han ledet i den perioden olje- og energidepartementet. Lien har siden 2017 vært NHOs regiondirektør i Trøndelag. Lien har også jobbet 11 sesonger i reiselivsnæringen, de fleste år som operativ leder på hvalsafari.

Mikael Forselius, Britannia Hotel

Mikael Forselius er hotelldirektør ved Britannia Hotel i Trondheim. Forselius har tidligere vært administrerende direktør for Røros Hotell Eiendom AS og Røros Hotell AS og ble i den perioden kjent som en av de store forkjemperne for lokalmat i Norge. Han er fagutdannet kokk og hadde sin læretid ved fasjonable Grand Hotel i Stockholm. Han har senere tatt lederutdannelse ved Universitetet i Stavanger og General Manager programmet ved Cornell University i New York. Siden 2017 har han vært en del av nye Britannia Hotel og under hans ledelse har Britannia blitt et femstjerners hotell og vunnet utallige priser, blant annet for årets hotell og fått stjerne i Guide Michelin. Hotellet har blitt et landemerke i Norge som besøkes av gjester fra hele verden.

Eva Falch, NTNU

Eva Falch underviser og forsker innenfor matvitenskap og leder den flerfaglige matsatsingen NTNU Food Forum. Hun sitter i ledelsen av European Food Forum og har også andre internasjonale og nasjonale og verv. Hun har lang erfaring med forskning og innovasjon i mat- og ingrediensindustri, og en doktorgrad innenfor bioteknologi og utnyttelse av marine ressurser fra NTNU. Eva har et sterkt engasjement for bærekraftig mat og sitter i styret i Oi! Trøndersk mat og drikke.

Anita Rennemo, Galåvolden Gård

Anita Rennemo, bor og jobber som ass. daglig leder på Galåvolden Gård (ca 8 km fra Røros). I september gifter jeg meg med Lars Jacob Galåen (10. generasjon på gården), og sammen skal vi ta over og drive Galåvolden Gård videre. Har tidligere jobbet som hjelpepleier og utdannet meg som almenlærer i voksen alder. Rakk 10 år som lærer før jeg gikk inn i familiebedriften. Er opptatt av bærekraft i livet og i matproduksjon, matkultur, historiefortelling og samarbeid. Ønsker å forankre og fronte samarbeid inn i fremtiden ved å kommunisere viktige budskap om bærekraft i lokalmatproduksjonen. Viktig at vi sammen snur og vender på steinene slik at vi tar vare på naturen og kloden vår på best mulig måte- for alle de som kommer etter oss.

Kristian Henriksen, NCE Aquatech Cluster

Kristian Henriksen er klyngeleder for NCE Aquatech Cluster – en av verdens største havbruksteknologi-klynger. Han har siden 2000 jobbet i og med havbruksnæringen, både i inn og utland, og har siden 2011 jobbet med å løfte samarbeid for økt bærekraftig matproduksjon i havet.

Sunniva Nicolaisen, MOEN-Gruppen AS

Sunniva jobber med forretningsutvikling og strategi og markedsføring for MOEN-gruppen - et industrikonsern som leverer tjenester innen verft, utleie av servicefartøy, og som fokuserer på sirkulærøkonomi. Hun har tidligere jobbet som banksjef i Sparebank 1 SMN, og som marked- og økonomisjef i Rørvik Fisk og Fiskmatforretning

Dr. Sophia Efstathiou, NTNU

Dr. Sophia Efstathiou, leder av MEATigation, NTNU er en vitenskapsfilosof som jobber i grensesnittet mellom vitenskap, kunst og hverdagsliv. Efstathiou er forsker ved NTNU og prosjektleder av det stor KLIMAFORSK samarbeidsprosjektet MEATigation: Towards sustainable meat-use in Norwegian food practices for climate mitigation (2020-2024).

Gustav Myraune, RÅGO

Gustav Myraune, gründer og daglig leder i Trondheims Kjøkkenhage AS. Gustav og folkene i RÅGO brenner for lokalmat. Deres mål er å skape lokal matglede og entusiasme for sesongbasert lokalmat. Gustav mener det er viktig at vi spiser maten der den er laget - det er det eneste virkelig bærekraftige alternativet i lengden. Gustav har et sterkt engasjement i grøntmiljøet på Frosta, og sitter i styret i Oi! Trøndersk mat og drikke.

Nina Sundqvist, Norsk Mat

Nina Sundqvist er administrerende direktør i Stiftelsen Norsk Mat (Tidligere Matmerk). Hun har høyere utdanning fra Forsvaret og BI og har bred ledererfaring fra blant annet Nortura. Sundqvist er styremedlem i Nordisk Ministerråds satsing: Ny Nordisk Mat. Som direktør i Stiftelsen Norsk Mat har hun blant annet ansvar for merkeordningene Beskyttet Betegnelse, Spesialitet og Nyt Norge samt norsk landbruks internkontrollsystem: Kvalitetssystemet i landbruket.

Landbruks- og matminister Sandra Borch (Senterpartiet)

Sandra Konstance Nygård Borch er landbruks- og matminister i Støres regjering siden 2021. Landbruks- og matministeren har ansvar for å gjennomføre regjeringen sin landbruks- og matpolitikk. Hun er siden 2017 stortingsrepresentant fra Troms. I 2015–2017 var hun juridisk rådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Parat i Tromsø. Borch har vært kommunestyrerepresentant i Lavangen, medlem av Tromsø kommunestyre og medlem av fylkestinget i Troms. Hun var fra 2011 til 2013 leder i Senterungdommen.

Kari Åker, Midtnorsk Landbruksråd

Kari Åker er leder for Midtnorsk Landbruksråd, som er samarbeidsforumet for landbrukets organisasjoner i Møre og Romsdal og Trøndelag. Hun er også styreleder for den midtnorske, teknologiorientert jordbruksklyngen Agritech Cluster, som jobber for en mer lønnsom, bærekraftig og klimatilpasset jordbruksproduksjon. Kari Åker har drevet gård i Rissa i 25 år sammen med mannen Anders. I 2 år var hun leder i Trøndelag Bondelag, og i 7 år som leder og fylkesstyremedlem i tidligere Sør-Trøndelag Bondelag.

Vidar Andersen, REMA 1000

Vidar Andersen, regionsdirektør for REMA 1000 Midt Norge og har ansvar for over 30% av all mat og drikke som selges i en dagligvarebutikk i Midt Norge. Vidar er utdannet kokk har vært kjøkkensjef før han ble Kjøpmann ved REMA 1000 Kyrksæterøra som varte i over 14 år. Vidar avsluttet som Kjøpmann for å bli rektor for REMA-skolen for så de siste 7 år jobbet som regionsdirektør i Midt Norge. Vidar innehar også verv som styremedlem i Kjeldsberg kaffebrenneri.

Kjell Stokbakken, Norsk Kylling

Kjell Stokbakken er administrerende direktør i Norsk Kylling. Norsk Kylling er en næringsmiddelbedrift lokalisert på Orkanger i Orkland kommune. Virksomheten ble grunnlagt i 1991. I 2012 ble bedriften heleid av REMA som iverksatte en stor endringsprosess for hele virksomheten. I dag har bedriften 270 ansatte, og 135 kyllingbønder knyttet til seg. Kjell Stokbakken har ledet bedriften siden 2015.

Maitri Thakur, SINTEF Ocean

Maitri Thakur, seniorforsker i SINTEF Ocean, har ekspertise innen mat verdikjeder, sporbarhet og bærekraft. SINTEF utvikler teknologi og industrielle løsninger for globale miljø- og klimautfordringer. SINTEF Ocean former fremtidens havbaserte løsninger. Våre satsinger bidrar i overgangen til og realisering av fremtidens bærekraftige systemer og utnyttelse av havets ressurser.

Merete Gisvold Sandberg, AKVA group

Merete Gisvold Sandberg jobber med utvikling i AKVA group, en internasjonal utstyrs- og tjenesteleverandør til havbruksnæringen. Hun har fagbakgrunn fra akvakultur ved NMBU og har lang erfaring fra arbeid både i SalMar, SINTEF og Skretting. Merete har et særlig engasjement for operasjonalisering av bærekraft og i det å se hvordan hele matverdikjeden med leverandører har viktige roller i et bærekraftig matsystem.