main.jpg (64)

Myra Gård

Poteter, grønnsaker og utegris fra Byneset

Vis meg veien

Myra gård er en liten gård som ligger på vakre Byneset i Trondheim kommune. Gården drives i dag av Jan Arve og Ingrid sammen med våre tre barn og kårfolket. Vi produserer korn og erter som vi leverer til lokal mølle, i tillegg produserer vi poteter og grønnsaker. Fra sommeren 2022 selger vi også kjøtt av svin som tilbringer sommeren hos oss på friland.

Produksjon av poteter og grønnsaker forgår uten bruk av sprøytemidler og vi støtter oss i svært stor grad på tiltak som reduserer belastninga på klima og miljø.

Vi samarbeider med bygdas skole og har klasser på besøk i vår markedshage for å smake, lytte, lukte, grave og lære om hvordan vi lager mat. Vi omsetter våre varer via nærbutikken, REKO-ringen i Trondheim, på lokale marked og direkte fra gården.

Ta gjerne kontakt med oss for å høre hva som er i sesong og hva vi har på lager.