main.jpeg (8)

Øfsti Søndre

Kjøtt fra grasfôra sauer og kyr. Egen Stabbursbutikk.

Vis meg veien

Øfsti søndre er en allsidig gård som ligger på Stjørdal. Vi legger vekt på en bærekraftig produksjon, og å ta vare på bevaringsverdige, trønderske husdyrraser. Alle dyrene våre er grasfôra og de har aldri fått antibiotika. På sommeren er dyrene ute på beite hele beitesesongen. Resten av året kan de velge selv om de vil gå ute eller inne.

Sauene vi har er en historisk rase fra Trøndelag som heter Grå trøndersau. Det er en bevaringsverdig (utrydningstruet) rase, og ved å kjøpe kjøtt/skinn/ull fra denne rasen er du også med på å ta vare på den. Kyrne våre er også fra en lokal, bevaringsverdig rase som heter Trønderfe (STN). Vi har også mange andre dyr på gården som geiter, høns, vaktler og påfugler.

Vi har en Stabbursbutikk som er åpen fra mai til oktober, og i desember. Vi har også åpen gård 2 dager i året sammen med de andre gårdene langs Route 26 på sørsiden av Stjørdalselva. Følg gjerne både Route 26 og Øfsti søndre på facebook og instagram. Øfsti søndre er også en godkjent Inn på tunet gård. Øfsti Søndre FaceBook og Øfsti Søndre Instagram

Dyrene blir slaktet på Nortura, Malvik  eller på Dullum/Eidsmo slakteri og de blir skjært ned, pakket og videreforedlet på Dullum/Eidsmo slakteri.

Gården blir drevet av Marit Lianes og Arne Stene.