main.JPG (58)

Kvittem gård

Økologisk drevet gård med stor vekt på livet i jorda og karbonbinding.

Vis meg veien

Gården drives økologisk. Drifta er allsidig med melk, kjøtt, egg, gamle kornsorter og ca 15 forskjellige grønnsaker. Kyrne er av rasen Sidet Trønder og Nordlandsfe. Kornet som dyrkes er spelt, svedjerug og nakenbygg.

Det er ingen import av for til gården. Kyrne fores kun med egenprodusert høy. Hønene fores allsidig med gårdens egne produkter.

Produktene selges direkte fra gården, på Bondens marked og Rekoringen Stjørdal.

Kom i kontakt med Kvittem gård