Fuldseth gård

Økologisk gård med mangfold

Vis meg veien

Fuldseth gård ligger vakkert til nedenfor Hegra festning. Den drives økologisk av Egil Haugsten og Anna Linde.
Det er allsidig drift med korn, grønnsaker, sau og høns. En fellesnevner for det vi arbeider med er mangfold og bevaring av genressurser. 

Vi er medeiere og odlar korn til Gullimunn.no

Vi har et tilbud til Stjørdal kommune via Inn på tunet, hvor elever fra ungdomsskolen og videregående får erfare gårdslivet fra jord til bord.