Beitlandet gård

Blomsterfe fra Beitlandet – økologisk storfekjøtt. Kjøttprodukter som er økologiske (Debio godkjent) og kommer fra kyr som er foret på blomster, urter og gras som vokser på engene rundt gården i Beitlandet.

Vis meg veien

Kyrene på gården kalles for «BLOMSTERFE» De går ute hele året og har gått på beite fra juni – oktober. Dyrene er slaktet og foredlet av Slakthuset Eidsmo Dullum AS. Spekematen er produsert av Halsan kjøtt AS på Levanger.

Kyrne som beiter i engene er viktige for pleie og skjøtsel av kulturlandskapet rundt gården. De har derfor en stor del av æren for at gården i 2018 fikk tildelt Kulturlandskapsprisen av Fylkesmannen i Trøndelag.

Som kunde er du også med og støtter drifta av gården og alle kunder er hjertelig velkommen til gården for å se blomsterengene og hvordan dyra har det.

Gården har følgende økologiske kjøttprodukter av oksekalver, renraset Sidet Trønderfe og Nordlandsfe (STN).

om GÅRDEN

Gården Beitlandet er omgitt av artsrike blomsterenger, skog og villmark. Gården ligger 300 moh og har en fantastisk utsikt. Beliggenheten og skjøtselen av kulturlandskapet gjennom århundrer gjør at det er et unikt artsmangfold av trær, planter, sopp, bær, fugler og dyr rundt gården. Her produserer deres "blomsterfe", og de har geit samt økologisk utegris vil i løpet av sommeren "pryde" beitelandskapet.

Opplevelser:
De fire årstidene har sine særegenheter som bare må oppleves med alle sanser.
Hør bekken sildre og vinden viske
Se ville dyr og fugler på nært hold
Smak på rene naturlige kildevann
Kjenn duften av de utallige blomstene som vokser i våre blomsterenger

De 4 «årstidspakker» er lagt til tidspunkt der naturen i Beitlandet særpreges av vår, sommer, høst og vinter.

lang HISTORIE

På Beitlandet har det bodd folk siden 1540. Det er to gårder, Øvergården og Nergården. I området rundt finner man spor etter jernutvinning, torvuttak, gamle kvernhus og husmannsplass. Her har det vært husdyr, dyrket bygg, havre og poteter i flere hundre år. Flere gamle ferdselsårer kan spores enda over til Skogn og mot Markabygda. I dag er det ferd og idyll som råder. Forvaltingen av jorda og lange tradisjoner for malting av bygg og brygging av øl ivaretas. I dag drives Beitlandet av Heidi og Trond Beitland

Kom i kontakt med Beitlandet gård

Besøk hjemmeside