Stensaas_1200x650.jpg

Stensaas Reinsdyrslakteri

Stensaas Reindsdyrslakteri er et tredjegenerasjons slakteri, med flere ulike reindsdyrprodukter i sitt sortiment.

Vis meg veien

Stensaas Reinsdyrslakteri ligger mellom Røros og Brekken og drives i dag av tredje generasjon Stensaas. Stensaas har omlag 40 ulike reinsdyrprodukter i sitt sortiment. De har også et bredt utvalg av spennende produkter fra sitt pølsemakeri.

Kom i kontakt med Stensaas Reinsdyrslakteri