Hognamat AS

Hognamat er en familiedrevet kjøttforedlingsbedrift som lager spekemat og andre produkter med hovedbasis i sau og utegris fra egen gård og vilt fra regionen.

Vis meg veien

Alt av kjøttprodukter som selges er laget av oss på Hognamat. Sau og gris kommer fra Midtgården på Innset, som er drevet av Arnt og Astrid med familie. Årets lamming er nå over og det ble mange fine lam i år. Sau og lam skal nå ut på innmarksbeite, før de slippes på utmarksbeite nært Forollhogna. Årets utegriser er på plass, på et stort grønt inngjerdet område. Grisene er utegriser type Duroc/Norsk landsvin som spiser norsk kraftfor av grøppa bygg, malt fra Rodebakk Bryggeri og lever sommeren over ute.

Slakt av utegrisene blir utført av Sylte Gårdslakteri i Surnadal. Sau og lam blir slaktet av Eidsmo Dullum avd Oppdal, reisetid 30 minutter.

Midtgården og Hognamat er en familiegårdsbedrift som driftes av dyktige engasjerte medhjelpere fra tre generasjoner. Gjennom at en og samme familie forer og gjeter sau og gris, og deretter slakter og videreforedler kjøttet kan vi stå inne for at våre kunder får gjennomførte produkter. Vi er også viltmottak for regionen for hjort og elg, og har i tillegg avtale med Statsforvalteren i Trøndelag om mottak og videresalg av moskus og kan gjennom denne rollen tilby sikkert viltkjøtt.

Vår filosofi er enkel; gode, rene, smakfulle råvarer fra skog, li og fjell tilberedt - og kanskje videreutviklet - med basis i lokale mattradisjoner.

Kom i kontakt med Hognamat AS

Besøk hjemmeside