nordmeland.jpg

Nordmeland Gårdsmat

Familiebedrift i Osen som videreforedler storfekjøtt fra gårdens egen besetning, samt viltkjøtt fra Osen

Vis meg veien

Nordmeland Gårdsmat er en liten familiebedrift i Osen kommune, bestående av Jørn, Signe Lillian og våre fire barn. Her ute, ytterst på Trøndelagskysten, lever husdyr og hjortevilt side om side. Elgen beiter over hele kommunen, fra Namdalseid grense og helt ut mot havet. Du finner ikke de største storelgene her ute, men velsmakende ungdyr har vi mange av. Vilt fra Nordmeland Gårdsmat kommer fra hele kommunen, og er felt av lokale jaktlag, og videreforedlet av anerkjente samarbeidspartnere i nærområdet. Storfe fra Nordmeland Gårdsmat er dyr fra egen besetning. De driver kjøttproduksjon i kombinasjon med melkeproduksjon, og hovedtyngden av besetningen er av rasen Norsk Rødt Fe. Alle dyrene i fjøset er ulike personligheter, som selvfølgelig har navn, alle som en. Melkekyrne og småkalvene beiter på innmarksbeite like ved gården, mens ungdyr og kviger får en lang og god sommerferie i Nordmelandsmarka. 

Kom i kontakt med Nordmeland Gårdsmat