Storkvikne Gård

Egg- og kjøttproduksjon på Svorkmo

Vis meg veien

Storkvikne Gård ligger på Svorkmo. Inger-Lise og Rune Kvikne driver med egg- og kjøttproduksjon, og er brennende engasjert i og opptatt av kortreist, lokalprodusert mat og ikke minst god dyrevelferd. På gården har de ett selvbetjent gårdsutsalg med salg av ferske egg fra frittgående høner, kjøtt fra egne kalver i sesong, andre lokale matskatter og unikt håndtverk.

Kom i kontakt med Storkvikne Gård

Besøk hjemmeside Besøk på Instagram