main.jpg (38)

Skjølberg Søndre

Skjølberg Søndre er en gård som har fokuset på kretsløp, mangfold, råvarer og sammenheng. Mangfold i jorden, på jorden og over jorden. Vårt mål er å skape forandringer og formidle bærekraft gjennom de små og store kretsløpene.

Vis meg veien

På Skjølberg Søndre driver vi et mangfold. Vi har melkekyr av rasen STN, ender, gris, sau og noen høner. Disse danner grunnlaget for et par store mangfoldshager med en stor variasjon av grønnsaker, urter, bær og litt frukt. Vi lager jord fra dyras gjødselkompost som brukes tilbake på grønnsaksbed og eng. Skjølberg Søndre leverer gårdsprodukter til restaurant og privatpersoner. Vi ønsker å vise hvordan eng, beiter, dyr, grønnsakshager og mennesker henger sammen. Alle dyr(og mennesker) har en plass og en funksjon i kretsløpet, sirkulærøkonomien.

Fra melka lager vi for tiden yoghurt, noe rømme og smør. Av gris og sau er det hovedsakelig en kjøttproduksjon. Skinnfeller fra sau tas tilbake etter slakt for salg. 

Fra våren 2021 blir vi på Skjølberg Søndre å fokusere enda mer på formidling/utdanning for framtidens matkultur gjennom gårdsopplevelser der vi også får mulighet til en større foredling og formidling gjennom et gårds/foredlingskjøkken. I samarbeid med utdanninger, restauranter og andre organisasjoner kan vi sammen lære og bli bedre på bærekraftige metoder innom matproduksjon, sesong, matkultur, råvarer, mathåndverk, foredling og jordbruksmetoder. 

Forskjellige grupper kommer til Skjølberg Søndre, og vi til dem, for å lære og forske sammen for en bærekraftig matkultur for framtiden. 

TLF: 90253425/46610237

Epost: skjolbergsondre@gmail.com