main.jpeg (5)

Aalbu Markedshage

Vi produserer lokale, friske og usprøytede grønnsaker.

Vis meg veien

På Aalbu Markedshage dyrker vi sunne, usprøytete grønnsaker til næromgivelsene. Vi driver grønnsaksproduksjon i liten skala på permanente bedd, hvor det blir brukt håndredskaper til effektiv bearbeiding av jorda, luking, og høsting av grønnsaker. Grønnsakene får mye tid til å utvikle seg og modne på friland. De får en god smak fra det mineralrike jordsmonnet i Oppdalsfjellene. Hittil er det nesten ubegrenset hva som vokser av norske grønnsaker ved hjelp av fiber- og insektsduk, tunneler, og en nennsom hånd. Gården ligger 560 meter over havet, og i markedshagen blir det stadig utforsket hva som kan dyrkes av forskjellige typer grønnsaker i fjellklimaet.

Kom i kontakt med Aalbu Markedshage