Holstad gård

Holstad gård ligger på Holstad i Namdalseid. På gården er det kornproduksjon og en liten stamme gammelnorsk spælsau. Her selges kjøtt, ull, ullprodukter og skinn av gammelnorsk spælsau.

Vis meg veien

På Holstad gård i Namdalseid har vi en liten stamme med rasegodkjent gammelnorsk spælsau. Dette er en unik sau med unike gener. Den er en lettbeint, kjapp sau med godt utviklet flokkinstinkt og horn som forsvar mot rovdyr. Den har gode morsinstinkt, lite komplikasjoner ved fødsel og god melkeproduksjon.
På gården brukes utmarksressursene i beitesesongen, mens om vinteren gis lagret gress fra åkeren. Vi bruker svært lite kraftfor i vår produksjon. Vi er opptatt av god dyrevelferd. Nok tid til å stelle godt med sauene er viktig for dyrenes trivsel og kvalitet på produktene.

Kjøttet er velsmakende, mørt og med lite fett. Vi selger hele lam og fjorårslam i lammepakker i sesong. Her kan man velge oppdelingsgrad, og eventuelt tilleggsprodukter som pinnekjøtt, fenalår, lammehakk og pølser. Burgere og spekepølse er under planlegging. Pølsene har fått navn etter fjellene sauene beiter i sommerstid. Produktene vi selger hentes på gårdsutsalget eller leveres etter avtale.