Norsk Kylling AS

Kyllingprodusent på Støren

Vis meg veien

Norsk Kylling er en norsk næringsmiddelbedrift som slakter og videreforedler kylling. Bedriften er lokalisert på Støren i Midtre Gauldal kommune.

Kom i kontakt med Norsk Kylling AS