mer%c3%a5ker.jpg

Meråker Kjøtt

Meråker Kjøtt har forsynt hele Trøndelag med kvalitetsvarer siden 1954.

Vis meg veien

Visjonen er å alltid være i sentrum av norsk mattradisjon. For Meråker KJøtt betyr det både å strebe etter å bevare den tradisjonelle håndverkskvaliteten,og samtidig stadig tenke nytt for å videreutvikle både oppskriftene og produktsortimentet.

 

Kom i kontakt med Meråker Kjøtt