Gammelgården Lysklæt

Økologisk husdyrproduksjon av beste kvalitet

Vis meg veien

Gammelgården Lysklæt ligger i Melhus kommune, like sør for Trondheim. Her drives allsidig økologisk husdyrproduksjon med frilandsgris, sau og kjøttfe, samt at det dyrkes noe grønnsaker. Alle kjøttprodukter er basert på kjøtt fra gårdens egen frilansgrisproduksjon. Er du ute etter pølser og burgere, er dette verd et besøk.

Besøk oss på vår hjemmeside