Solsiden_Honning.png

Solsiden Honning

Lynghonning og Blomsterhonning fra Rendalen. Fikk Gull i London Honey Awards for lynghonningen i 2021.

Vis meg veien

Lynghonning: Lynghonningen vår kommer fra Rendalen Østfjell. Her blomstrer røsslyngen (Calluna vulgaris) i juli og august. I likhet med vin påvirkes smaken av honning av berggrunnen, selv om blomsten er den samme. Lynghonning smaker derfor forskjellig på grunn av geologien i det enkelte området. Bikubene våre står under lyngtrekket på Rendalsformasjonen. Bergarten i området er Sparagmitt, kvartsrike sandsteiner som gir opphav til et surt og næringsfattig jordsmonn. Denne bergarten gir en mild smak på lynghonningen. Lynghonningen vår fikk Gull i kvalitet i London Honey Awards i 2021. Blomsterhonning: Bikubene står langs Renavassdraget i dalbunnen første del av sommeren. Her er det avsetninger fra istiden som gir en rik og variert flora – ypperlig og fin sommermat for frittflyvende bier! Floraen som varierer fra år til år setter sitt eget lokale preg på honningen.