Ecunor Aqua

Vårt akvaponi består av et landbasert resirkuleringssystem for fiskeproduksjon, der næringsrikt vann går til den hydroponiske planteproduksjonen. Plantene forbruker næringen og rent vann går tilbake til fiskeproduksjonen

Vis meg veien

Et akvaponi kombinerer akvakulturproduksjon med vannbasert planteproduksjon og skal løse utfordringer knyttet til miljøavtrykk, ressursutnyttelse og matsikkerhet.

Næringsstoffene fra fiskeproduksjonen blir utnyttet videre som organisk gjødsel hos plantene, samtidig som vannet som inneholdt disse næringsstoffene blir renset og går tilbake til fiskeproduksjonen.

Det er ingen tilsetninger av kjemikalier eller kunstig gjødsel, og vannforbruket er redusert til et minimum.

Kom i kontakt med Ecunor Aqua

Besøk hjemmeside