Smaker fra Øyriket AS

Smaker fra Øyriket er et bedriftssamarbeid av lokalmatprodusenter fra Hitra og Frøya med røtter i landbruk, sjømatnæringen og produksjon av drikkevarer. Nettverket består av entusiastiske og samarbeidsvillige bedrifter som deler kompetanse og erfaringer, og som på flere måter utfyller hverandre. Bedriftene har hver for seg en godt forankret produksjon av egne merkevarer, og samlet sett lang og bred erfaring.

Vis meg veien

Smaker fra Øyriket består av: Hitra Gårdsmat, Helgebostad Hagebruk, Dolmøy Seafood, Garnviks Røkeri, Hurran Spiseri, Bryggeriet Frøya og DalPro Gårdsmat. Nettverket opererer i en region med korte avstander mellom produsenter og hvor det er lett å møtes for produktutvikling og meningsutveksling- lett å møtes. Flere av produktene som nettverkets medlemmer tilbyr har klart preg av regionens geografi, topografi og flora, og de gode klimatiske forholdene som spesielt Golfstrømmen bidrar til. I tillegg er regionen kjent for å ha en usedvanlig god vannkvalitet.

Kom i kontakt med Smaker fra Øyriket AS

Besøk hjemmeside Besøk på Instagram