DalPro Gårdsmat

DalPro Gårdsmat på Hitra produserer kvalitetskjøtt av hjort og villsau.

Vis meg veien

På DalPro Gårdsmat på Hitra får du hjort og villsau som lever det frie liv. Dette innebærer beiting i lyng, urter, gress, eiener, løvkratt og tang året rundt. Dyrene er slaktet lokalt og behandlet på riktig måte for at kjøttet skal ha den aller beste kvaliteten.

Besøk oss på vår hjemmeside