main.jpg (6)

Vorpå Røkeri ANS

Vorpå Røkeri ANS ble stiftet november 2014. Formålet er å drive videreforedling av fisk. Tidligere kiosk på Hendset fergekai ble kjøpt første halvdel i 2015 og videre ombygd etter mattilsynets forskrifter. Alle produktene blir laget etter gamle oppskrifter.

Vis meg veien

Vår spesialitet er videreforedling av fisk til butikker, restauranter og private.

Våre produkter er pr i dag følgende:

Røkt laks
Røkt ørret
Cognac marinert spekelaks
Spekelaks
Varmrøkt laks
Seilaks
Gammelsalta sei
Gravlaks
Sennepssaus

Kom i kontakt med Vorpå Røkeri ANS