Åsbøteigen gård

Gård med kyr og sau.

Vis meg veien

Vi driver en gård med melkeproduksjon, kjøttproduksjon og i tillegg har vi ca 90 vinterfora sau av typen gammelnorsk sau (villsau). Gården ligger ved Skålvikfjorden i gamle Halsa kommune. Sauene beitet langs den vakre fjorden og noen få er også på Bårsetøya.

Kom i kontakt med Åsbøteigen gård