Hurran Gård og Kafé

Hurran gård har fokus på kortreist mat som foredles på gården.

Vis meg veien

Hurran Gård videreforedler kjøtt av egne villsaulam slaktet på gårdens eget slakteri. I tillegg har vi gårdskafe hvor vi lager mat etter sesong og det vi har tilgjengelig av råvarer. Velkommen til oss❤

Kom i kontakt med Hurran Gård og Kafé

Besøk hjemmeside