Smak av Smøla

Lokal matvareproduksjon og naturbaserte opplevelsesprodukt

Vis meg veien

Smak av Smøla tilbyr Nordmøres mest spennende konferansetilbud, kun tre timer fra Gardermoen. På Smøla, helt ute i havgapet, er det muligheter for unik arbeidsro, lokalmat av ypperste klasse og et spennende aktivitetstilbud tilpasset ulike bedrifter.

Seabed har gått sammen med Villsaubutikken, Holberg Shipping og Smøla kultur- og næringssenter for å danne prosjektet «Smaken av Smøla», som utvikler attraktive opplevelsesprodukt basert på kysthistorien, lokal matvareproduksjon og naturbaserte opplevelsesprodukt.