Nortura

Nortura er en av Norges største matprodusenter; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder. Telt D

Nortura er en av Norges største matprodusenter, og Gilde og Prior er to av de mest kjente merkevarene. Nortura er bondens selskap; et samvirke eid av over 18 800 norske bønder.

Nortura SA har til formål å omsette medlemmenes slakt, egg, livdyr og ull på best mulig måte. Foretaket skal ved sin virksomhet bidra til at medlemmene får det best mulig økonomiske resultat av sin husdyrproduksjon, på kort og lang sikt.

Formålet søkes oppnådd gjennom foretakets kjernevirksomheter som omfatter slakting, skjæring, foredling, eggpakking, salg, markedsføring, omsetning av rugeegg, livdyromsetning, ullomsetning og rådgivingstjeneste.

Besøk oss på vår hjemmeside