Brubekken gardsmeieri/Torbuvollen

Seterdrift med ku og geit

Brubekken gardsmeieri ligger på vestsiden av Sunndalsfjorden på Nordmøre i Møre og Romsdal midt mellom Angvik og Raudsand.

Gården drives etter agro-økologiske prinsipper med melkeproduksjon fra ku og geit, grasproduksjon og en del grønsaker. All melk og kjøtt foredles også lokalt.

Gården bruker de gamle norske kurasene som er godt egnet til å utnytte de lokale ressursene både ved fjorden og i fjellet. Dyrene går på beite fra mai til november og fôres om vinteren med høy, silo og bygg. Det brukes ikke kraftfor med soya.

Av produkter finner du brun geitost, gulldokk, heidrun og konfektost.

Besøk oss på vår hjemmeside