main.jpg (73)

Bjørnør Gård

Kvalitetskjøtt fra duroc frilandsgris og grasfôra oksekastrater fra havgapet i Roan

Vis meg veien

Bjørnør Gård, på Roan, i Åfjord kommune, på Fosenhalvøya i Trøndelag, rett ved havet - en gård med lange tradisjoner, som kan dateres tilbake til 1500-tallet. Drives nå av Nathalie og Anders Haavimb-Jystad, som kjøpte gården på det åpne markedet i 2017. Jorda drives økologisk, og vi har melkeproduksjon, grasfôra oksekastrater og frilandsgris av renraset duroc. Kastratene og frilandsgrisen lever et naturlig liv ute hele året, og det blir kvalitetskjøtt av et slikt liv ved havet!

Vi driver gården etter økologiske prinsipper, og strekker oss stadig etter å bli mer bærekraftig og sirkulærøkonomisk.

Kom i kontakt med Bjørnør Gård