Påmelding til konferanse

Hvordan bruker vi jorda?

Grønn Forskning, BGINN og Bioøkonomi i Namdalen inviterer til konferanse 8. - 9. februar 2021 

Bærekraftig og klimavennlig matproduksjon innen 2030 - drøm eller virkelighet? Hva krever det av verdikjeden til norsk matproduksjon?

Påmeldingsfrist: 1. februar

Følg med på konferansens nettside. Her vil det forløpende legges ut informasjon om program.

Påmelding konferanse 2021