Mandag 8. februar 2021

09:00–09:15
Velkommen med klimaminister Sveinung Rotevatn

09:15–09:40
Hvorfor havet er det viktigste vi har og hva vi må gjøre for å redde det Nina Jensen, CEO REV Ocean

09:40–10:00
Det blågrønne tiåret Mette Sørensen, prosjektleder BGINN, Blågrønt Innovasjonssenter Nord Universitet

10:00–10:15
Pause

10:05–10:10
Kunstnerisk innslag cellist Iris Moris

10:15–10:25
Bioøkonomi i praksis Knut Røflo, administrerende direktør Felleskjøpet Fôrutvikling

10:25–10:45
Bærekraft i TINE Bjørn Malm, leder bærekraft i TINE

10:45–10:55
Underholdning og pause

10:55–11:15
SINTEF styrker sin satsing på mat og agri. Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF

11:35–11:45
Nofence - verdens første digitale gjerdesystem

11:35–11:45
Hvordan utvikle matregionen fram til 2030? Jørn Magne Vaag, leder Midt-Norsk Landbruksråd

11:45–12:00
Spørsmål fra publikum og avslutning

Tirsdag 9. februar 2021

09:00–09:12
Norges første nullutslippsgård - Mære Landbruksskole Svein Olav Munkeby, konserndirektør i NTE

09:12–09:40
Panelsamtale: Vil maten i 2030 være klimanøytral? Hva krever det av oss?

09:40–10:00
Pause og underholdning

10:00–10:15
Digital samhandling mellom forsker og bonde – kunnskapsutvikling i praksis Erland Kjesbu, leder for utvikling og innovas

10:15–10:25
Satsing på bioøkonomi i Namdalen Kristine Fagerland, daglig leder i Val FoU

10:30–10:40
Trøndersk Matmanifest 10 år ved daglig leder Aslaug Rustad i Oi! Trøndersk Mat og Drikke

10:40–11:15
Lunsj

11:15–13:00
Prosjektverksted i egne teamsmøter