Grønn Forskning, BGINN og Bioøkonomi i Namdalen inviterer til konferanse 8. - 9. februar 2021

Bærekraftig og klimavennlig matproduksjon innen 2030 - drøm eller virkelighet? Hva krever det av verdikjeden til norsk matproduksjon?

Her møtes matgründeren, forskeren, teknologen, primærprodusenten, foredlingsbedriften og politikeren til både science shop og arbeidsverksted. Konferansen er for deg som vil bidra til en mer klimavennlig produksjon til lands og til vanns. Sammen finner vi løsningene og veien til en smartere og mer bærekraftig matproduksjon på jorda vår.

Dette er en heldigital fagkonferansen som går over to dager og ledes av Frode Stang,

På dag to deltar deltakerne i ulike tematiske verksted ut ifra interesser og arbeidsfelt.

     

      

Praktisk info

Tid:
8. - 9. februar 2021

Gjennomføring: 
Digitalt
Lenke vil bli sendt ut til alle påmeldte 60 minutter før start. 

Påmeldingsfrist: 
Mandag 1. februar

Gå til påmelding

Mandag 8. februar

Programmet starter kl 09.00 ved konferansier Frode Stang. 

Konferansen ledes av journalist og dokumentarfilmkommentator Frode Stang, stemmen du kjenner fra BBCs naturserier på NRK TV.

Velkommen til konferansen

Sveinung Rotevatn (V), klima- og miljøminister.

Rotevatn er tidligere stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane. Han er født i 1987, kommer fra Nordfjordeid og har tidligere vært leder i Unge Venstre fra 2010 til 2013. Fra 2018 og 2020 var han statssekretær i Klima- og miljødepartementet under statsråd Ola Elvestuen.

Hvorfor havet er det viktigste vi har og hva vi må gjøre for å redde det
Nina Jensen, CEO REV Ocean.

Nina Jensen er en norsk marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean. Hun er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Jensen ble i mars 2014 utnevnt til Young Global Leader, et nettverk som jobber som en integrert del av World Economic Forum.

Det blågrønne tiåret
Mette Sørensen, prosjektleder BGINN, Blågrønt Innovasjonssenter Nord Universitet.

Mette Sørensen har jobbet som professor i akvakultur ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, siden 2013. Mette har sin fagbakgrunn fra husdyrvitenskap ved NMBU og har i mer enn 20 år forsket på bærekraftig fôr til laks, med stort fokus på mikroalger. Sørensen er også prosjektleder i BGINN – blågrønt innovasjonssenter for Nordland og Trøndelag (2019-2022), som skal bidra til næringsrelevant forskning og innovasjon i skjæringspunktet mellom blå og grønn sektor.

Pause

Bioøkonomi i praksis

Knut Røflo, administrerende direktør Felleskjøpet Fôrutvikling.

Knut Røflo, direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling, har arbeidet med råvarer og fôr til husdyr og fisk helt siden han ble uteksaminert fra NMBU i 1995. Landbruket har en viktig rolle i det grønne skiftet og Felleskjøpet er involvert i flere utviklingsprosjekt innen bioøkonomi. Knut vil i sitt innlegg komme med sine perspektiv på bioøkonomi i praksis. Han er dessuten styreleder i Foods of Norway, styremedlem i TopigsNorsvin og Innherred Renovasjon m.fl.

Bærekraft i TINE
Bjørn Malm, leder bærekraft i TINE.

Bjørn Malm er leder for bærekraft i TINE. Gjennom ti år har han ledet bærekraftsarbeidet i TINE med fokus på hvordan man kan kombinere bærekraft og verdiskaping. Bjørn har bakgrunn fra både Norges Røde Kors og Storebrand.

Pause

SINTEF styrker sin satsing på mat og agri.
Møtet mellom teknologi og samfunn er nøkkelen til økt bærekraft!
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF.

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, som er ett av Europas største forskningsinstitutter. Gjørv har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor bak seg, herunder direktør for forretningsområdet New Energy, konserndirektør for HR, HMS og CSR, samt lederposisjoner i Hydro Automotive. Gjørv er styreleder i energiselskapet Hafslund-Eco og har tidligere hatt styreposisjoner i det franske Technip SA, samt de norske selskapene Eidsiva (styreleder), Schibsted, NRK og Norske Skog.

Hvordan utvikle matregionen fram til 2030?
Jørn Magne Vaag, leder Midt-Norsk Landbruksråd.

Jørn Magne Vaag er leder i Midt-Norsk Landbruksråd. Han er melkebonde med kjøtt- og kornproduksjon på gården i Snåsa, og har hatt en rekke tillitsverv i landbruket. Siden 2017 har han ledet eierutvalg i TINE Midt-Norge. Jørn Magne er utdannet pilot, og var flykaptein hos Widerøe fram til 2012.

Dagen avsluttes kl 12.00.

Tirsdag 9. februar

Prorammet starter kl 09.00

Velkommen, tilbakeblikk og åpning av konferansens dag 2
Frode Stang.

Frode Stang er journalist og dokumentarfilmkommentator, og stemmen du kjenner fra BBCs naturserie på NRK TV.

Norges første nullutslippsgård - Mære Landbruksskole
Svein Olav Munkeby, konserndirektør i NTE.

Svein Olav Munkeby har i tillegg en rekke styreverv deriblant i forskningssenteret "Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities" (FME ZEN) hvor han også leder innovasjonskomiteen. Munkeby har mange års ledererfaring fra energi, it- og telekombransjen, og har både teknologisk og økonomisk utdanning fra NTNU og INSEAD.

Mære Landbruksskole er et av de nasjonale pilotområdene i FME ZEN. Målet er å utvikle utvikle Norges første nullutslippsgård, og dermed bidra til reduserte klimagassutslipp i landbrukssektoren. Et levende laboratorium som Mære gir forskere, næringsliv og offentlige etater muligheter til å samarbeide om utviklingen av nye og bærekraftige løsninger, og samtidig fungere som en kunnskapsarena for elever og gårdbrukere over hele landet. 

Hva skal til for å lage klimanøytral mat?

Panelsamtale ledet av Frode Stang med generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag, stasjonsleder Lars Bendik Austmo i NIBIO Steinkjer og konserndirektør Svein Olav Munkeby i NTE.

Bonden kan ikke nok om big data og kunstig intelligens. Forskeren kan ikke nok om jordbruk. Hvilken kunnskap trenger vi og hva krever det av verdikjeden til norsk matproduksjon å lage klimavennlig mat innen 2030? Er målet en drøm eller innen rekkevidde?

Pause

Satsing på bioøkonomi i Namdalen
Kristine Fagerland, daglig leder i Val FoU.

Kristine Fagerland er daglig leder i Val FoU. Hun har mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kristine har bakgrunn fra blant annet Nordland Bondelag og kommunal forvaltning.

Lunsjpause kl 10.45 - 11.15

Tematiske verksted 
Kl 11.15-13.00

Høsten 2020 og i starten av 2021 har jordbruksnæringa i regionen jobbet med å løfte opp relevante FoU-behov. På hvert verksted presenteres inntil tre problemstillinger hvor det er ønske fra næringa om forsknings- og utviklingssamarbeid for utvikling av nye FoU-prosjekt. 

Til hvert av undertemaene i det enkelte verksted blir det diskutert: 

• Hvordan skal vi skape verdier? 
• Hvordan legge premisser for forskningen fremover? 
• Hvordan jobbe med dette videre? 
• Hvem har ansvar for videre arbeid? 

1: Næringsgruppe Småfe, Grønn Forskning
Presentasjon av tre konkrete FoU-behov. Diskusjon for utvikling av FoU-prosjekt.
v/leder Thorild Svisdal Mjøen, Grønn Forskning næringsgruppe småfe

2: Næringsgruppe Storfe, Grønn Forskning
Presentasjon av tre konkrete FoU-behov. Diskusjon for utvikling av FoU-prosjekt.
v/leder Ivar Stokkan, Grønn Forskning næringsgruppe Storfe

3: Næringsgruppe Grønt, Grønn Forskning
Presentasjon av tre konkrete FoU-behov. Diskusjon for utvikling av FoU-prosjekt.
v/leder Kristi Aarak, Grønn Forskning næringsgruppe Grønt (Grønnsaker, bær, potet og frukt)

4: Næringsgruppe Klimasmart landbruk, Grønn Forskning
Presentasjon av tre konkrete FoU-behov. Diskusjon for utvikling av FoU-prosjekt.
v/leder Åsmund Asper, Grønn Forskning næringsgruppe Klimasmart landbruk

5: Næringsgruppe Korn, Grønn Forskning
Presentasjon av tre konkrete FoU-behov. Diskusjon for utvikling av FoU-prosjekt.
v/leder Eva Pauline Hedegart, Grønn Forskning næringsgruppe Korn

6: Næringsgruppe Teknologi, Grønn Forskning
Presentasjon av tre konkrete FoU-behov. Diskusjon for utvikling av FoU-prosjekt.
v/leder Truls Olve Terjesønn Hansen, Grønn Forskning næringsgruppe Teknologi

7: Næringsgruppe Økonomi og Driftsledelse, Grønn Forskning
Presentasjon av tre konkrete FoU-behov. Diskusjon for utvikling av FoU-prosjekt.
v/leder Johannes Håbrekke, Grønn Forskning næringsgruppe Økonomi og driftsledelse

8: Mobilisering til biobasert forskning i Nordland og Trøndelag.
v/Torgunn Sollid-Bolås, BGINN

9: Aquaponics og hydroponics
Nye muligheter innen blå-grønn næringsutvikling?
v/Kristine Fagerland, Bioøkonomi i Namdalen

Bjørn Malm

Bjørn Malm er leder for bærekraft i TINE. Gjennom ti år har han ledet bærekraftsarbeidet i TINE med fokus på hvordan man kan kombinere bærekraft og verdiskaping. Bjørn har bakgrunn fra både Norges Røde Kors og Storebrand.

Nina Jensen, REV OCEAN

Nina Jensen er en norsk marinbiolog og leder av forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean. Hun er tidligere generalsekretær i WWF Verdens naturfond. Jensen ble i mars 2014 utnevnt til Young Global Leader, et nettverk som jobber som integrert del av World Economic Forum.

Konferansier Frode Stang

TV-journalist og mediemannen Frode Stang skal lede konferansen. I dag mest kjent som stemmen på BBCs praktserier på NRK. Frode har tidligere vært programleder blant annet for NRK-nyhetene og TV-sporten – og har de siste årene drevet egen virksomhet med filmproduksjon, undervisning og konferanseledelse. Han er fra Oslo, men har røtter fra Inderøy og Orkdal.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn

Rotevatn er tidligere stortingsrepresentant for Sogn og Fjordane. Han er født i 1987, kommer fra Nordfjordeid og har tidligere vært leder i Unge Venstre fra 2010 til 2013. Fra 2018 og 2020 var han statssekretær i Klima- og miljødepartementet under statsråd Ola Elvestuen.

Jørn Magne Vaag, Midt-Norsk Landbruksråd

Jørn Magne Vaag er leder i Midt-Norsk Landbruksråd. Han er melkebonde med kjøtt- og kornproduksjon på gården i Snåsa, og har hatt en rekke tillitsverv i landbruket. Siden 2017 har han ledet eierutvalg i TINE Midt-Norge. Jørn Magne er utdannet pilot, og var flykaptein hos Widerøe fram til 2012 

Knut Røflo, Felleskjøpet Fôrutvikling

 

Knut Røflo, direktør i Felleskjøpet Fôrutvikling, har arbeidet med råvarer og fôr til husdyr og fisk helt siden han ble uteksaminert fra NMBU i 1995. Landbruket har en viktig rolle i det grønne skiftet og Felleskjøpet er involvert i flere utviklingsprosjekt innen bioøkonomi. Knut vil i sitt innlegg komme med sine perspektiv på bioøkonomi i praksis. Han er dessuten styreleder i Foods of Norway, styremedlem i TopigsNorsvin og Innherred Renovasjon m.fl.

Alexandra Bech Gjørv, SINTEF

Alexandra Bech Gjørv er konsernsjef i SINTEF, som er ett av Europas største forskningsinstitutter. Gjørv har en lang lederkarriere i Norsk Hydro og Equinor bak seg, herunder direktør for forretningsområdet New Energy, konserndirektør for HR, HMS og CSR, samt lederposisjoner i Hydro Automotive. Gjørv er styreleder i energiselskapet Hafslund-Eco og har tidligere hatt styreposisjoner i det franske Technip SA, samt de norske selskapene Eidsiva (styreleder), Schibsted, NRK og Norske Skog.

Svein Olav Munkeby, NTE

Svein Olav Munkeby er konserndirektør i NTE. Han har i tillegg en rekke styreverv deriblant i forskningssentret «Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities» (FME ZEN) hvor han også leder innovasjonskomiteen. Munkeby har mange års ledererfaring fra energi, it -og telekombransjen, og har både teknologisk og økonomisk utdanning fra NTNU og INSEAD.

Kristine Fagerland, Val FoU

Kristine Fagerland er daglig leder i Val FoU. Hun har mastergrad i naturforvaltning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Kristine har bakgrunn fra blant annet Nordland Bondelag og kommunal forvaltning. Fagerland er også prosjektleder for prosjektet «Program for Bioøkonomi i Namdalen» som eies av partnerskap Namdalen, som består av Namdal regionråd, Nord universitet og Trøndelag Forskning og Utvikling. Prosjektet skal bidra til å øke verdiskapningen innen bioøkonomi i Namdalen.

Mette Sørensen, BGINN

Mette Sørensen har jobbet som professor i akvakultur ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitet, siden 2013. Mette har sin fagbakgrunn fra husdyrvitenskap ved NMBU og har i mer enn 20 år forsket på bærekraftig fôr til laks, med stort fokus på mikroalger. Sørensen er også prosjektleder i BGINN – blågrønt innovasjonssenter for Nordland og Trøndelag (2019-2022), som skal bidra til næringsrelevant forskning og innovasjon i skjæringspunktet mellom blå og grønn sektor.

Erland Kjesbu, Landbrukets Dataflyt

Erland Kjesbu er leder for utvikling og innovasjon i Landbrukets Dataflyt, og har vært med å bygge opp selskapet og dets tjenester for digitalisering og deling av data i landbruket. Han har og bl.a. ansvaret for utviklingen av landbrukets Klimakalkulator på oppdrag fra Landbrukets Klimaselskap og leder koordineringsgruppa i arbeidet med offentlig privat samarbeid innen digitalisering i landbruket. Kjesbu har tidligere bl.a. flere års bakgrunn fra både forsknings-, utrednings- og forvaltningsoppgaver først i NILF og senere i NIBIO samt er melkeprodusent.

Hva skal til for å lage klimanøytral mat?

Panelsamtale ledet av Frode Stang med generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Norges Bondelag, stasjonsleder Lars Bendik Austmo i NIBIO Steinkjer og konserndirektør Svein Olav Munkeby i NTE.