Innspill fra nærings- og FoU-aktører på prioritering av forskningsområder for 2023

På Innspillseminaret til Grønn Forskning i Midt-Norge den 16. juni 2021 deltok representanter for virkemidlene «Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri» (forskningsmidler fra jordbruksforhandlingene forvaltet av Landbruksdirektoratet) , RFF Trøndelag, RFF Møre og Romsdal Forskningsrådet og Innovasjon Norge.

Virkemiddelaktørene orienterte om sine satsinger, og de var til stede for å ta imot innspill om prioriterte forskningstema fra nærings- og FoU-aktørene i Grønn Forskning i Midt-Norge. Dette som grunnlag for kommende prioritering av forskningsmidler inn mot 2023.

Innspillene ble i etterkant sendt inn skriftlig til Landbruksdirektoratet i uke 34. Se det skriftlige innspillet her.

PROGRAM


Velkommen

Jørn Magne Vaag, leder Midt-Norsk Landbruksråd


Hovedprioriteringer fra virkemiddelapparatet


Prioriterte forskningstema i JA/FFL – hovedprioriteringer og ønsker om innspill
Heidi Engeset, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet

Prioriterte forskningstema i RFF Møre og Romsdal
Øyvind Herse, Sekretariatsleder FORREGION og Regionalt Forskningsfond, Møre og Romsdal fylkeskommune

Prioriterte områder i porteføljen aktuelle for jordbruket – hovedprioriteringer og ønsker om innspill
Tina Rebecca Hov-Gylthe, seniorrådgiver i Norges Forskningsråd


Innspill fra Grønn Forskning i Midt-Norge


Agritech Cluster med innspill til forskningstema kommet inn fra Næringsgruppe Teknologi
Åslaug Hennissen, prosjektleder Grønn Forskning i Midt-Norge
Truls Hansen, næringsgruppeleder Teknologi

Innspill til forskningstema kommet inn fra Næringsgruppe Klimasmart Landbruk
Rose Bergslid, prosessleder for Næringsgruppe Klimasmart Landbruk


Innspill til forskningstema fra forskningsmiljøet


Tingvoll-miljøet
Turid Strøm, daglig leder NORSØK

RURALIS
Magnar Forbord, seniorforsker/forskningsleder RURALIS

SINTEF
Øyvind Skogvold, Forskningsleder SINTEF Teknologiledelse

Steinkjer-miljøet
Lars Bendik Austmo, stasjonsleder NIBIO

NTNU Food Forum
Eva Falch, Prodekan for innovasjon ved Fakultet for naturvitenskap, NTNU